Blind Spot

Artist:Yang Guangnan

Opening:2019.9.21 4pm

Duration:2019.9.21-2019.10.21

Meishu NO.2

Curator:Bao Dong

Artists (Order by strokes):Wang Sanqing,Shen Liang,Li Yiwen,Zhu Sha,Jin Shi, Luan Xueyan

Opening:2019.7.27 (Sat)  4:00 pm

Duration:2019.7.27-2019.9.1

雨水

艺术家:徐悰

开幕:2019.5.11 4pm

展期:2019.5.11-2019.6.11

Picking-Wastage

Artist: Liu Yazhou

Opening:2019.4.13  4pm

Duration:2020.4.13-2020.5.5

ONS

Artist:ONS

Opening:2019.3.9 4pm

Duration:2019.3.9-2019.3.29

R O L O C

Artists :Guan Yinfu

Curator:Bao Dong

Opening:2018.8.18  4pm

Duration:2018..8.18-2018.10.18

Please scan the QR code to follow us on WeChat :