Blind Spot

Artist:Yang Guangnan

Opening:2019.9.21 4pm

Duration:2019.9.21-2019.10.21

Meishu NO.2

Curator:Bao Dong

Artists (Order by strokes):Wang Sanqing,Shen Liang,Li Yiwen,Zhu Sha,Jin Shi, Luan Xueyan

Opening:2019.7.27 (Sat)  4:00 pm

Duration:2019.7.27-2019.9.1

雨水

艺术家:徐悰

开幕:2019.5.11 4pm

展期:2019.5.11-2019.6.11

Please scan the QR code to follow us on WeChat :